วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

assignment1


1. จงอธิบายความสหมายของคำต่อไปนี้ตามความเข้าใจของนักศึกษาเอง
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง ข้อมุลที่ผ่านการประมวนผลและประโยชย์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) หมายถึง สื่อที่ช่วยในการถ่ายทอดสารต่างๆทั้งรับและส่งสาร ช่วยในการสื่อสารให้เข้าใจง่ายขึ้น
2. Cyber Bully หมายถึงอะไรหรือปรากฏการณ์ใด จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างการรังแก กันในโลกไซเบอร์ การใส่ร้ายการนินทาต่างที่หรือการทำอนาจานที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อเสีย
เช่น การกล่าวหาว่าคนอื่นเป็นเกย์  และเผยแพร่ไปสื่อต่างๆ โดยที่คนที่ถูกกล่าวหาไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นการกระทำของใคร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น